HEAD Custom Made

My Cart (0)

Do you want to change the shipping country?

For orders with a delivery address in a different country, kindly switch to the shop of the respective country. If you switch to the shop of a different country, prices will be recalculated and products which are not available in the selected country will be removed from your shopping cart.

Do you want to change the shipping country?

If you continue, products will be removed from the shopping cart.

Address Validate

Please review your address and make any necessary changes by selecting "Change/ Edit Address"

Change/Edit Address
Use Original Address:
Use Suggested Address:

Do you want to change the shipping country?

For orders with a delivery address in a different country, kindly switch to the shop of the respective country. If you switch to the shop of a different country, prices will be recalculated and products which are not available in the selected country will be removed from your shopping cart.

Do you want to change the shipping country?

If you continue, products will be removed from the shopping cart.

Address Validate

Please review your address and make any necessary changes by selecting "Change/ Edit Address"

Change/Edit Address
Use Original Address:
Use Suggested Address:

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemene bepalingen

Lees deze Algemene voorwaarden aandachtig voordat u goederen koopt op de websitewww.head.com. Door het kopen van goederen op deze website, stemt u automatisch in met deze Algemene voorwaarden.

2. Bestelproces en afsluiting van dit contract

2.1. Het bestelproces via onze online shop bestaat uit verschillende stappen. U kiest eerst de gewenste goederen. Daarna moet u uw klantengegevens invoeren, waaronder het facturatieadres en leveringsadres (indien verschillend). Vervolgens moet u een betalingsmethode kiezen. Ten slotte kunt u alle verstrekte informatie controleren (naam, adres, betalingsmethode, bestelde goederen) en deze informatie indien nodig corrigeren voordat u uw bestelling bij ons plaatst door te klikken op “Koop nu” waarmee u deze bevestigt.

2.2. Door uw bestelling te plaatsen, doet u ons een bindend aanbod om een contract met u af te sluiten. Wij kunnen dit aanbod aanvaarden door u per e-mail een orderbevestiging te sturen of door de bestelde goederen te leveren. Een verkoopcontract wordt alleen geacht te zijn afgesloten nadat wij per e-mail een orderbevestiging hebben verstuurd of nadat de bestelde goederen op uw adres zijn geleverd. Uw orderbevestiging wordt gestuurd naar het door u verstrekte e-mailadres; deze bevestiging omvat een lijst van alle relevante informatie met betrekking tot uw bestelling evenals informatie over de betalingsmethode, klantendienst, garantie en gegevensbescherming en het annuleringsbeleid.

2.3. Indien wij om enige reden uw bestelling niet kunnen leveren, zullen wij u hierover per e-mail informeren.

2.4. U moet ervoor zorgen dat alle informatie die u aan HEAD verstrekt in uw verzoek of bestelling correct en volledig is. HEAD is niet verplicht bestellingen aan te nemen, maar heeft het recht om van tijd tot tijd en zonder opgaaf van reden bestellingen vooraf te controleren en deze te weigeren.

3. Mijn account

3.1. Op voorwaarde dat u alle vereiste gegevens verstrekt tijdens het orderproces, kunt u een bestelling bij ons plaatsen zonder een persoonlijk gebruikersaccount aan te maken. U hebt echter de mogelijkheid een persoonlijk gebruikersaccount met wachtwoord aan te maken. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en dat u uw informatie niet opnieuw hoeft in te voeren als u een nieuwe bestelling bij ons plaatst. U hebt ook toegang tot het gedeelte “My account” (Mijn account) waar een uitgebreid overzicht van uw profiel, bestellingen die nog niet zijn geleverd, eerdere bestellingen en levering- en betalingsgegevens beschikbaar is. Klik hier als u nog geen account hebt en wilt weten hoe u een account aan kunt maken.

3.2. Als u een account aanmaakt en gebruikt op onze website, bent u verantwoordelijk voor het beschermen van uw account en beperkte toegang tot uw computer. Voorts verklaart u dat u ermee instemt - voor zover wettelijk toegestaan – aansprakelijk te zijn voor alle activiteiten die via uw account en/of met uw wachtwoord plaatsvinden. U moet alle passende maatregelen treffen om uw wachtwoord geheim te houden en veilig te bewaren en u moet ons onmiddellijk informeren als u denkt dat een derde toegang heeft tot uw wachtwoord of dat uw account wordt gebruikt zonder voorafgaande toestemming of dat dergelijk onbevoegd gebruik waarschijnlijk is.

4. Opvolgen van uw bestelling

U kunt uw bestelling opvolgen via het volgnummer dat in de bevestigingse-mail van de bestelling is vermeld. U hebt toegang tot de website van onze koerierdienstleverancier die bijgewerkte informatie bevat over uw bestelling en de levering.

5. HEAD producten op maat

5.1. Voor het creëren van HEAD producten op maat kunt u een combinatie van letters verstrekken en de kleuren van een product en eventueel andere kenmerken veranderen. Deze optie is alleen voor bepaalde producten beschikbaar. Hoewel wij de meeste “Head op maat” bestellingen aannemen, kunnen wij onmogelijk alle verzoeken inwilligen. Sommige bestellingen kunnen materiaal bevatten dat wij als ongepast beschouwen of dat wij niet met onze producten willen combineren. Wij behouden ons het recht voor uw bestelling voor personalisering van onze goederen te weigeren, maar u stemt ermee in uitsluitend verantwoordelijk te zijn voor het uitgevoerde werk. Als uw bestelling naar onze mening niet acceptabel is, hebben wij het recht uw bestelling te weigeren of uw aankoop op een later tijdstip te annuleren; in dat geval wordt u per e-mail geïnformeerd.

5.2. U moet garanderen dat de personalisering van onze producten volgens uw bestelling geen inbreuk maakt op rechten van derden en dat u bevoegd bent dit recht aan ons toe te kennen. U stemt ermee in dat er geen intellectuele eigendomsrechten voortvloeien uit uw personalisering. Indien u intellectuele eigendomsrechten hebt gaan deze op ons over. Voor zover een dergelijke overdracht ongeldig is, verleent u ons een exclusieve en beperkte gratis licentie om uw personalisering te gebruiken, te kopiëren, te verwerken, wijzigingen en openbaar te presenteren, te digitaliseren, te produceren en te verspreiden, evenals het recht om dit recht (of delen daarvan) te sublicentiëren.

5.3. U stemt ermee dat u geen recht hebt een claim tegen ons of ander derden in te dienen als personaliseringen door anderen gebruikt of gepland worden die identiek of soortgelijk zijn aan uw personalisering.

5.4. U moet rekening houden met een meettolerantie van +/- 1 mm/0,04 inches en +/- 1 gr/0,04 oz voor onze HEAD rackets op maat. Alle metingen zijn gebaseerd op de conversie van het metrieke systeem. De meetwaarden zijn gebaseerd op meetapparatuur die wij gebruiken in onze Kennelbach productievestiging in Oostenrijk.

5.5. Aangezien dit een product op maat is dat is vervaardigd op basis van uw specificaties, kunt u uw bestelling niet intrekken, annuleren of retour sturen. Dit is niet van invloed op de wettelijke garantierechten.

6. Prijzen, verzendkosten

6.1. Alle prijzen zijn inclusief belastingen, waaronder verkoopbelasting en toeslagen, als deze niet apart worden vermeld.

6.2. HEAD berekent aparte levering- en verzendkosten voor elk leveringsadres. De kosten die voor levering van uw bestelling worden berekend, worden weergegeven voordat wij u vragen uw bestelling te bevestigen. Wij wijzen u erop dat de prijzen voor onze HEAD artikelen op maat kunnen variëren. Voordat u uw bestelling bevestigt, wordt informatie verstrekt over de berekening van de prijs en de eindprijs van uw goederen. De volledige verzendkosten worden automatisch berekend en weergegeven voordat het bestelproces wordt voltooid.

6.3. In geval van levering in landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte, komen alle relevante import- en exportkosten en eventuele andere kosten en heffingen voor uw rekening.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1. Op onze website vindt u informatie over de beschikbaarheid en leveringstermijn van producten die verkocht worden door www.head.com (bv. op de respectieve pagina’s met productgegevens). Wij wijzen u erop dat alle informatie over de beschikbaarheid van producten schattingen en waarden bij benadering zijn. Als HEAD bij de verwerking van uw bestelling constateert dat de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt u hierover in een apart e-mail geïnformeerd. Uw wettelijke rechten worden hierdoor niet beïnvloed.

7.2. U bent alle kosten verschuldigd voor onsuccesvolle levering indien het onmogelijk is de goederen aan u te leveren omdat deze te groot zijn voor toegang tot uw huis of flat of het trappenhuis, of omdat u niet aanwezig was op het aangegeven adres ondanks het feit dat u tijdig geïnformeerd werd over het tijdstip van levering van de goederen.

8. Risico-overdracht

In geval van contracten op basis waarvan wij goederen aan u leveren, gaat het risico in verband met verlies van of schade aan de goederen altijd op u over zodra u of een door u aangewezen derde die niet de transporteur is, in bezit komt van de goederen. Ongeacht uw rechten jegens de transporteur, gaat het risico op u over zodra de goederen zijn overhandigd aan de transporteur, als de transporteur van u de opdracht heeft ontvangen om de goederen te vervoeren en als deze optie niet door ons werd aangeboden.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1. De bestelde producten moeten volledig worden betaald voordat de bestellingen aan u worden geleverd. Wij accepteren de volgende betalingsmethoden:

 • Visa creditcards
 • MasterCard creditcards
 • PayPal®
 • Prepayment (Vooruitbetaling)

9.2. Als om enigerlei reden het voor uw bestelling verschuldigde bedrag niet geïnd kan worden, wordt uw bestelling geannuleerd.

10. Herroeping van bestellingen en informatie over retourzendingen

10.1. Herroepingsrecht

10.1.1. De herroepingsperiode is twee weken. U hebt het recht om zonder opgaaf van reden het contract te herroepen binnen veertien (14) dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde die niet de transporteur is, de goederen in bezit heeft genomen.

10.1.2. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (HEAD Sport GmbH, ter attentie van “Customer Service HEAD”, Schweizer Strasse 96/Halle 4, A-6830 Rankweil, Oostenrijk, of per fax naar +43 5574 608 311 of per e-mail naar: service@shop.head.com) tijdig informeren over uw intentie tot herroeping van dit contract. Hiertoe kunt u gebruik maken van het model herroepingsformulier dat beschikbaar is op onze website; dit is echter niet verplicht.

10.1.3. Het versturen van kennisgeving van uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de annuleringsperiode is voldoende voor naleving van de annuleringsperiode.

10.2. Gevolgen van herroeping

10.2.1. Indien het contract wordt herroepen, betalen wij u alle bedragen terug voor de gekochte goederen die wij van uw retour ontvangen (inclusief normale leveringskosten, maar exclusief hogere leveringskosten vanwege de keuze voor een speciale vorm van levering). Deze terugbetaling vindt onmiddellijk plaats, of afhankelijk van de hieronder vermelde situaties, uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de dag dat wij uw kennisgeving van herroeping ontvangen. Voor de terugbetaling maken wij gebruik van de betalingsmiddelen die u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij wij uitdrukkelijk iets anders met u zijn overeengekomen. Wij berekenen in geen geval kosten voor een dergelijke terugbetaling. Wij hebben het recht terugbetaling te weigeren totdat u de goederen aan ons hebt teruggestuurd of totdat u ons het bewijs hebt overlegd dat u de goederen terug hebt gestuurd, hetgeen het eerste plaatsvindt.

10.2.2. U moet onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de dag dat u ons de kennisgeving van annulering van het contract stuurt, de goederen terugsturen. Er is aan de termijn voldaan als u de goederen terugstuurt vóór het einde van de termijn van veertien (14) dagen.

10.2.3. De directe kosten van het terugsturen van de goederen komen voor uw rekening. Als u de goederen echter gratis terug wilt sturen, neem dan contact op met onze klantendienst via service@shop.head.com; zij zullen u een voorgefrankeerd retouretiket van onze koerierdienstleverancier verstrekken waarmee u de goederen gratis terug kunt sturen. Doe het(de) artikel(en) in een doos, bevestig het voorgefrankeerde etiket duidelijk zichtbaar op de bovenkant van de doos en breng het pakket naar het dichtstbijzijnde kantoor van onze koerierdienst.

10.2.4. U bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig behandelen van de goederen en u bent aansprakelijk voor door u veroorzaakte schade. Wij behouden ons het recht voor schadevergoeding te eisen voor retourgoederen die op enige andere wijze door u gebruikt of beschadigd zijn. U bent verplicht een vergoeding te betalen voor het waardeverlies indien dit waardeverlies herleid kan worden tot gebruik door u dat niet noodzakelijk was voor het controleren van de kwaliteit, de kenmerken of de functies van de goederen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor alle schade/waardeverlies te verrekenen met bedragen die aan u moeten worden terugbetaald (set-off).

10.2.5. Onze online shop biedt geen mogelijkheid voor het direct ruilen van bestelde goederen. Als u uw goederen niet wilt houden, stuur dan een kennisgeving van herroeping en de goederen naar ons terug conform onze retourinformatie en plaats een nieuwe bestelling om de gekozen goederen in een andere maat of kleur te ontvangen.

10.3. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onafscheidelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische drank waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor de levering van dergelijke publicaties.

11. Klantenservice

Als u vragen, commentaar of klachten in verband met uw bestelde goederen hebt, neem dan contact met ons op via

 • • HEAD Sport GmbH, ter attentie van: “Customer Service HEAD”, Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, Oostenrijk, e-mail: SERVICE@SHOP.HEAD.COM , faxnr. +43 5574 608 311, telefoonnummer 00 800 10103030.

Als u vragen, commentaar of klachten hebt in verband met de HEAD op maat producten, neem dan contact met ons op via:

 • • HEAD Sport GmbH: “Customer Service HEAD”, e-mail: CUSTOMMADE@SHOP.HEAD.COM, telefoonnummer 00 800 10103030., stuur een fax naar +43 5574 608 311 of stuur een brief naar HEAD Sport GmbH, Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, Oostenrijk.

12. Garantie en aansprakelijkheid

12.1. Als u goederen bestelt via deze website, let u dan op de algemene informatie en op de specifieke informatie met betrekking tot het desbetreffende product die op de website vermeld staat (in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de informatie over kenmerken, selectie, onderhoud en gebruik van de producten, evenals de veiligheid van de producten) en op de instructies in onze handleidingen.

Skiën en snowboarden zijn gevaarlijke sporten. Bij het skiën of snowboarden en het gebruik van een ski- of snowboarduitrusting kunt u letsel oplopen aan werkelijk alle delen van uw lichaam. Bindingen mogen uitsluitend gemonteerd, afgesteld en onderhouden worden (elk jaar of nadat ze 15 tot 20 dagen gebruikt zijn) en ski- en snowboardlaarzen mogen uitsluitend aan de bindingen vastgemaakt worden door gecertificeerde ski- en snowboardtechnici in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de fabrikant (zie de Technische Handleiding). Het gebruik van deze bindingen garandeert echter niet de veiligheid van de skiër c.q. snowboarder en vrijwaart hem/haar niet van letsel bij het skiën/snowboarden.

12.2. De garantie is gebaseerd op wettelijke bepalingen. Klachten op grond van wettelijke garantieclaims kunnen worden onderbouwd door indiening van het aankoopbewijs bij de hierboven genoemde klantenservice.

12.3. Onze aansprakelijkheid is beperkt, voor zover de wet dit toelaat.

12.4. Schade door verkeerd(e) of oneigenlijk(e) gebruik, afstelling of onderhoud en normale slijtage vallen niet onder de garantie. Wij of onze tussenpersonen zijn in geen geval aansprakelijk voor bijkomende of gevolgschade, ongeacht de vraag of de claim ingediend wordt op grond van overeenkomst, garantie, nalatigheid of productaansprakelijkheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade aan eigendommen buiten het product zelf, derving van eigendom dan wel andere economische schade. Wij noch onze distributeurs of dealers zijn aansprakelijk voor betaling van een bijdrage of schadeloosstelling, ongeacht de oorzaak.

13. Toepasselijk recht/jurisdictie

13.1. Indien wettelijk niet uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn deze Algemene voorwaarden exclusief onderworpen aan het Oostenrijks recht; het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van goederen (United Nationals Convention on Contracts of Internationals Sale of Goods) evenals alle referentiebepalingen worden uitgesloten.

13.2. Juridische geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene voorwaarden (inclusief niet-contractuele geschillen) worden voorgelegd aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Oostenrijkse rechtbanken op voorwaarde dat dit niet in strijd is met statutaire rechten van een van de partijen om een procedure aan te spannen voor een andere bevoegde rechtbank op grond van toepasselijke procedurele rechten.

In geval van geschillen hebben wij echter het recht een procedure tegen u aan te spannen voor de rechtbank die bevoegd is voor uw woonplaats.

Datum: mei 2018

Downloaden/printen